تبلیغات
اعلام وصول فعالیت های گروه  فیزیک شهرستانها و نواحی-فعالیتهای 1 تا 6، سال تحصیلی 96-95

شهرستانها، مناطق ونواحی

گزارش فعالیت ها

ردیف

دیواندره

ناحیه2

ناحیه1

مریوان

كامیاران

قروه

سقز

سروآباد

دهگلان

بیجار

بانه

 *

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 *

* 

 *

بازدید از کلاس‌های درس

1

 

*

* 


*

* 

* 

مسابقه طرح درس نویسی کتاب دهم

2


* 

* 

 


* 

 * 
 *

فیلم3 دقیقه‌ای

3

 *

* 

 *

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

 *

جلسات و گرد‌همائی سرگروه ها

4

 *

* 

* 

* 

* 

* 

*

*

*

* 

* 

کارگاه آموزشی  سرگروه‌ها

5


* 

*
*
*

طراحی وتغذیه کلینیک مجازی 

6