تبلیغات

اعلام وصول فعالیت های گروه  فیزیک شهرستانها و نواحی-فعالیتهای 7 تا 12- سال تحصیلی 96-95

شهرستانها، مناطق ونواحی

فعالیت ها

ردیف

دیواندره

ناحیه2

ناحیه1

مریوان

كامیاران

قروه

سقز

سروآباد

دهگلان

بیجار

بانه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

بررسی سؤالات دی‌95 وخرداد96

7

 *

*

*

*

*

*

*

**

بازبینی اوراق امتحانی

8

 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارسال برنامه عملیاتی وفرم اطلاعات گروه

9

 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

الف)مشخصات دبیران، ب) دبیران فعال

10

 مسابقات آزمایشگاهی 

11

 

*

*
*
*

طراحی سؤال‌مفهومی 

12